Τι είναι Ουρολογία και ποιες Παθήσεις αφορά

Φυλλάδιο Διαφημιστικό σποτ Αφίσα & Social Media

Διαταραχές Ούρησης 

Ακράτεια στους άνδρες  Υπερλειτουργική κύστη
Ακράτεια στις γυναίκες  Νευρογενής κύστη
Ακράτεια στα παιδιά Διαλείποντες καθετηριασμοί       
Ουροδυναμική μελέτη Πρόπτωση πυελικών οργάνων

Τα φυλλάδια επιμελήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή  του Τμήματος Ο.ΝΟ.Γ.Ο 2014-2015

Με την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών Astellas, Ariti, Coloplast, Hollister, Nexus, Rafarm.