ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΟΥ.Ε.Β.Ε)

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βακαλόπουλος Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημητριάδης Γεώργιος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τσιριόπουλος Ιωάννης

ΤΑΜΙΑΣ

Γιώβης Γεώργιος

ΜΕΛΗ

Αναστασιάδης Αναστάσιος

Κακαμούκας Βασίλειος

Καλογεράς Νικόλαος