ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΟΥ.Ε.Β.Ε)

Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημητριάδης Γεώργιος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βακαλόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστασιάδης Αναστάσιος 

ΤΑΜΙΑΣ

Καλογεράς Νικόλαος 

ΜΕΛΗ

 

Κακαμούκας Βασίλειος

Δημητριάδης Φώτιος

Τσιόγγα Αικατερίνη 

  

elEL