ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – Συντονιστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Καλληδώνης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Ε. Δελλής

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Ξωξάκος

ΜΕΛΗ

Στυλιανός Κοντός

Παναγιώτης Μουρμούρης

Μιχαήλ Νομικός

Σταύρος Τυριτζής