ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – Συντονιστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Στάϊος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναστάσιος Μιχαλάκης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτης Μουρμούρης

ΜΕΛΗ

Αθανάσιος Δελλής

Παναγιώτης Καλληδώνης

Βασίλειος Μυγδάλης

Σταύρος Τυριτζής