ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ – Συντονιστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναστασίου Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπατσώρης Αθανάσιος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταΐος Δημήτριος

ΜΕΛΗ

Ανδρέου Ανδρέας

Μιχαλάκης Αναστάσιος

Μυγδάλης Βασίλειος

Νικολόπουλος Παναγιώτης