ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – Συντονιστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Παπατσώρης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πέτρος Σουντουλίδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Ξωξάκος

ΜΕΛΗ

Γεώργιος Κοριτσιάδης

Θεόδωρος Μανούσακας

Μιχαήλ Νομικός

Κωνσταντίνος Σκριάπας

elEL