ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Ουρολογία αποτελούσε μέρος της Γενικής Χειρουργικής στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια τον περασμένο αιώνα, ενώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών άρχισε να διδάσκεται από το 1886.

Το πρώτο Ουρολογικό Τμήμα στην Ευρώπη, ιδρύθηκε στο Παρίσι από τον Jean Civiale στο Hopital Necker. Το Παρίσι και η Βιέννη αποτελούσαν τα δύο επιστημονικά κέντρα, όπου άρχισε η Ουρολογία με πρωτεργάτες τον Felix Guyon και Theodor Billroth.
Κοντά τους έκαναν μετεκπαίδευση πολλοί Έλληνες. Οι πρωτεργάτες της Ουρολογίας στην Ελλάδα ήταν ο Βαρθολομαίος Γκύζης , ο Σπυρίδων Οικονόμου, ο Τζαννής Καϊρης και ο Αλέξανδρος Παππάς. Απ’αυτούς οι τρείς πρώτοι, ήταν κατά σειρά και οι πρώτοι καθηγητές Ουρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, ιδρύθηκε το έτος 1931, διέκοψε τις εργασίες της το έτος 1937, επαναλειτούργησε το 1949 και από τότε συνεχίζει ανελλιπώς τις εργασίες της με τον ίδιο τίτλο.
Σήμερα, η Ε.Ο.Ε, αριθμεί περίπου 1200 Μέλη από τα οποία τα 1060 περίπου είναι Τακτικά Μέλη (ειδικευμένοι Ουρολόγοι) και τα 140 Πάρεδρα (ειδικευόμενοι Ουρολόγοι).

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της εταιρείας είναι:

  • Η συνεχής βελτίωση της μεταπτυχιακής εκπαιδεύσεως των Ουρολόγων.
  • Η διαρκής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών της Εταιρείας
  • Η ανάπτυξη όσο το δυνατόν περισσότερο στενής επαφής ανάμεσα στους Έλληνες Ουρολόγους, καθώς και ανάμεσα στους Έλληνες και τους Ευρωπαίους Ουρολόγους, πράγμα που θα έχει ιδιαίτερα ευνοϊκή επίδραση στην πρόοδο της ειδικότητας.
  • Γενικότερα δηλαδή, η προαγωγή της επιστήμης και ιδιαιτέρως της ειδικότητας της Ουρολογίας, αλλά και μέριμνα για τη διατήρηση ειδικευμένου ιατρικού σώματος ικανού, από επιστημονική και ηθική άποψη, να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.