ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ – Συντονιστική Επιτροπή

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Πρωτογέρου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σωτήριος Ανδρεαδάκης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Ζαχαρίου

ΜΕΛΗ

Ιωάννης Ζούμπος

Χαράλαμπος Θωμάς

Παναγιώτης Καρτσακλής

Χαράλαμπος Μαμουλάκης