ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ – Συντονιστική Επιτροπή

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σωτήριος Ανδρεαδάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαράλαμπος Μαμουλάκης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Ζαχαρίου

ΜΕΛΗ

Ιωάννης Ζούμπος

Χαράλαμπος Θωμάς

Παναγιώτης Καρτσακλής