ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ – Συντονιστική Επιτροπή

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σωτήριος Ανδρεαδάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φώτιος Δημητριάδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χαράλαμπος Θωμάς

ΜΕΛΗ

Πέτρος Δρέττας

Ιωάννης Ζούμπος

Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Δημήτριος Μπορούσας