ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ – Συντονιστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σωτήριος Ανδρεαδάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φώτιος Δημητριάδης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χαράλαμπος Θωμάς

ΜΕΛΗ

Πέτρος Δρέττας

Ιωάννης Ζούμπος

Κωνσταντίνος Μακαρούνης

Δημήτριος Μπορούσας