ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ – Συντονιστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Φώτιος Δημητριάδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Μπορούσας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος Μακαρούνης

ΜΕΛΗ

Αθανάσιος Ζαχαρίου

Δημήτριος Καλυβιανάκης

Ιωάννης Παπαϊωάννου

Χρήστος Φλιάτουρας