ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑΣ/ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ – Συντονιστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Ζαχαρίου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χρήστος Φλιάτουρας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρης Καλτσάς

ΜΕΛΗ

Ελένη Πασχαλίδου*

Ιωάννης Παπαϊωάννου

Γεώργιος Σεμίνης*

Ευάγγελος Σπυρόπουλος

* Ορίστηκαν από  το ΔΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό μας (άρθρο 8, παρ.3)

elEL