ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Ο.ΝΟ.Γ.Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαμαντής Φλωράτος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θεόδωρος Μανούσακας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Κουσουρνάς

ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μερτζιώτης

Ανδρέας Πετρολέκας 

Μιχαήλ Σαμαρίνας

Γεώργιος Σταθούρος