ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Ο.ΝΟ.Γ.Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Απόστολος Αποστολίδης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μιχαήλ Σαμαρίνας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χαράλαμπος Θωμάς

ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Γιαννίτσας

Ιωάννης K. Γκιάλας

Νικόλαος Μερτζιώτης

Βασίλειος Σακαλής