ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Ο.ΝΟ.Γ.Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Αδαμάκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαμαντής Φλωράτος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Οικονόμου

ΜΕΛΗ

Σταύρος Δεϊρμεντζόγλου

Θεόδωρος Μανούσακας

Ανδρέας Πετρολέκας 

Κων/νος Σκριάπας