ΤΜΗΜΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ – Συντονιστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθανάσιος Παπατσώρης  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικόλαος Φεράκης  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πέτρος Σουντουλίδης  
ΜΕΛΗ Γεώργιος Κοριτσιάδης

Παναγιώτης Νικολόπουλος

Γεώργιος Ι. Παπαδόπουλος

Ευάγγελος Σπυρόπουλος

 
 

Συνεδρία Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας της ΕΟΕ στο Συνέδριο ΕΕΟΟΓΕΚ (Δεκέμβριος 2021)

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας μετέχει στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου της ΕΕΟΟΓΕΚ με θέμα «Genitourinary cancers in the era of precision medicine» το προσεχές Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, στη συνεδρία με θέμα «Ογκολογικό Συμβούλιο ουρογεννητικού καρκίνου στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας«.

Προς διευκόλυνσή σας, πιο κάτω, θα δείτε το επιστημονικό πρόγραμμα της εν λόγω συνεδρίας.

Επίσης, το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα του προσεχούς Συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.erasmus.gr/microsites/1232/programma

Συναδελφικά,
Για τη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Αθανάσιος Παπατσώρης Πέτρος Σουντουλίδης