ΤΜΗΜΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ – Συντονιστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθανάσιος Παπατσώρης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικόλαος Φεράκης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Πέτρος Σουντουλίδης
ΜΕΛΗ Γεώργιος Κοριτσιάδης

Παναγιώτης Νικολόπουλος

Γεώργιος Ι. Παπαδόπουλος

Ευάγγελος Σπυρόπουλος