ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ (Τ.Ε.Ε.Ο)

Όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 10ης Οκτωβρίου 2020.

ΚΟΤΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΣΧΟΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΕΛΒΕΣ ΛΑΖΑΡΟΣ