ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ (Τ.Ε.Ε.Ο) 

Όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 13ης Οκτωβρίου 2018.

ΓΛΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ