10.12.2020 – Προκήρυξη θέσης Επικουρικού Επιμελητή, με άμεσο διορισμό, στην Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας “Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ”

Προκήρυξη μίας (1) Θέσης Επικουρικού Ουρολόγου στην Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας “Η...

Read More