22.03.2019 – Προκήρυξη θέσης Επιστημονικού Υποτρόφου στη Μονάδα Νευροουρολογίας & Γυναικολογικής Ουρολογίας της 2ης Ουρολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ.

Προς τα Μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Εκ μέρους της 2ης Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου...

Read More