14.06.2021 – Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα Hands on Training (A. Εισαγωγή στη Ρομποτική Χειρουργική – B. Fusion Βιοψία Προστάτη)

Προς τα Τακτικά Μέλη της ΕΟΕ

Αγαπητοί Κύριοι και Κυρίες Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε σήμερα δύο Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα Handson Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, τα οποία θα διοργανωθούν το δεύτερο εξάμηνο του έτους και αφορούν στην Εισαγωγή στη Ρομποτική Χειρουργική και στην Fusion Βιοψία Προστάτη, σε συνεργασία με την εταιρεία Sofmedica.

Όλα τα Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στο Innovation Simulation & Learning Ecosystem  (ISLE) της εταιρείας Sofmedica (Λεωφόρος Κηφισίας 119, Μαρούσι), η οποία στηρίζει τα προαναφερόμενα προγράμματα και ευγενικά μας έχει παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις της. Υπάρχει η σκέψη, το ένα από τα τρία Fusion Biopsy Course, να πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του 2ου Διατμηματικού Συνεδρίου.

Η συμμετοχή στα Σεμινάρια είναι Δωρεάν, ενώ για τους συναδέλφους εκτός Αθηνών, η Ε.Ο.Ε θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:

-Ειδικευμένος Ουρολόγος – Ενεργό/Tακτικό μέλος της ΕΟΕ

-Ηλικία έως 50 ετών

-Βιογραφικό & motivation letter

Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε την σχετική φόρμα εγγραφής στο hua@huanet.gr

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021

Τα Σεμινάρια μοριοδοτούνται ως εξής:

  • Εισαγωγή στη Ρομποτική Χειρουργική με 23 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)
  • Fusion Βιοψία Προστάτη με 11 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)

Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων από τις διαθέσιμες θέσεις, θα διενεργηθεί κλήρωση με την επιμέλεια του ΔΣ και της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων της ΕΟΕ.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε πεπεισμένοι για την αναγκαιότητα διοργάνωσης και άλλων ανάλογων, εστιασμένων στην πρακτική εκπαίδευση, προγραμμάτων και στοχεύουμε στην καθιέρωσή τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Αθανάσιος Ε. Δελλής

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ ΕΟΕ

Δείτε αναλυτικά – προγράμματα Αιτήσεις
Εισαγωγή στη Ρομποτική Χειρουργική Αίτηση Συμμετοχής
Fusion Βιοψία Προστάτη Αίτηση Συμμετοχής