04.08.2021 – Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα Hands on Training (A. Εισαγωγή στη Ρομποτική Χειρουργική – B. Fusion Βιοψία Προστάτη)

Προς τα Τακτικά Μέλη της ΕΟΕ

Αγαπητές/οί Κυρίες/οι Συνάδελφοι,
Μετά την επιτυχή πραγματοποίηση τον Ιούλιο, των πρώτων Μετεκπαιδευτικών Hands-on Training Προγραμμάτων της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας «Εισαγωγή στη Ρομποτική Χειρουργική» & «Fusion Βιοψία Προστάτη», με χαρά σας ανακοινώνουμε τις Ημερομηνίες διεξαγωγής των επόμενων 4 Σεμιναρίων. Όλες οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο Innovation Simulation & Learning
Ecosystem (ISLE) της Εταιρείας Sofmedica (Λεωφόρος Κηφισίας 119, Μαρούσι), η οποία στηρίζει τα προαναφερόμενα προγράμματα κι ευγενικά μας έχει παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις της, εκτός από ένα Σεμινάριο που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του 2ου  Πανελλήνιου Διατμηματικού Συνεδρίου της ΕΟΕ.
Ειδικότερα:
Fusion Βιοψία Προστάτη

I.  8 & 9 Οκτωβρίου 2021 – Makedonia Palace Hotel /Θεσσαλονίκη,
II.  2 & 3 Δεκεμβρίου 2021 – ISLE/ Αθήνα

Εισαγωγή στη Ρομποτική Χειρουργική

 I. 20 – 22 Σεπτεμβρίου 2021 – ISLE/ Αθήνα
II. 18 – 20 Οκτωβρίου 2021 – ISLE/ Αθήνα

Η συμμετοχή είναι Δωρεάν, ενώ για τους συναδέλφους εκτός Αθηνών, η Ε.Ο.Ε θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης.

Κατάθεση αιτήσεων στο Email: hua@huanet.gr .
Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής: Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 .

 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:
-Ειδικευμένος Ουρολόγος – Ενεργό/Τακτικό μέλος της ΕΟΕ
-Ηλικία έως 50 ετών
-Βιογραφικό & motivation letter

Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων από τις διαθέσιμες θέσεις, θα
διενεργηθεί κλήρωση με την επιμέλεια του Δ.Σ και της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων (Ε.Ε.Ε.Θ) της ΕΟΕ, ενώ, όσες και όσοι Συνάδελφοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα δύο προηγούμενα Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα και υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, αυτή δεν θα γίνεται δεκτή.

Τα Σεμινάρια μοριοδοτούνται ως εξής:
–  Εισαγωγή στη Ρομποτική Χειρουργική με 23 μόρια Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)
–  Fusion Βιοψία Προστάτη με 11 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)

Πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι να επιδοτήσει και να δώσει κίνητρο συμμετοχής σε νεότερους, κυρίως, συναδέλφους, οι οποίοι πιθανόν έχουν λιγότερες ευκαιρίες παρακολούθησης αντίστοιχων προγραμμάτων. Είμαστε πεπεισμένοι για την αναγκαιότητα διοργάνωσης και άλλων ανάλογων Σεμιναρίων, στοχεύοντας στην καθιέρωσή τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς κι ευχές για Καλό Καλοκαίρι,

Αθανάσιος Ε. Δελλής
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ ΕΟΕ

Δείτε αναλυτικά – προγράμματα Αιτήσεις
Εισαγωγή στη Ρομποτική Χειρουργική Αίτηση Συμμετοχής
Fusion Βιοψία Προστάτη Αίτηση Συμμετοχής