12.04.2020 – Μεγάλη Πανελλαδική Έρευνα του Π.Ι.Σ

Σας προωθούμε μεγάλη Πανελλαδική έρευνα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου σχετικά με τον κορωνοϊό και τις υπηρεσίες υγείας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΙΣ ΚΟΙΝΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Α10.4.2020ΠΙΣ Πανελλαδική Έρευνα για τις υπηρεσίες υγείας και κορωνοϊο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΙΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020