ΤΜΗΜΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ – Συντονιστική Επιτροπή

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Βαρκαράκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλκιβιάδης Γρηγοράκης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Παπατσώρης

ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Καλογερόπουλος

Γεώργιος Κοριτσιάδης

Πέτρος Σουντουλίδης

Ευάγγελος Σπυρόπουλος