Παρακάτω σας παραθέτουμε χρήσιμους συνδέσμους που μπορούν να σας βοηθήσουν στην εκπαίδευσή σας στην Ουρολογία.

H εγγραφή των ειδικευόμενων στην Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία εξασφαλίζει την δυνατότητα εγγραφής στην EAU.