Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάχυσης ανακριβών επιστημονικών πληροφοριών και το κενό που υπάρχει στην έγκυρη, έγκαιρη και αξιόπιστη υποστήριξη των ασθενών που πάσχουν από ουρολογικές παθήσεις, έχει ιδρύσει στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου, Ειδικό Γραφείο Ασθενών.

Στόχοι  του Γραφείου Ασθενών (Patient Office) είναι :

  • Η υποστήριξη και ενημέρωση των ασθενών με ουρολογικές παθήσεις.
  • Η ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής και πρόληψης ουρολογικών παθήσεων που θα απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό.
  • Η συνεργασία με το αντίστοιχο Γραφείο Ασθενών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας
  • Η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας με συλλόγους ασθενών που πάσχουν από ουρολογικά νοσήματα.
  • Προαγωγή της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής ενημέρωσης για ουρολογικές παθήσεις και προσπάθεια περιορισμού της ανεξέλεγκτης διάχυσης ανακριβών επιστημονικών πληροφοριών.

Σε καμία περίπτωση το Γραφείο Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας :

  • Δε θα προβεί σε προβολή / προώθηση συγκεκριμένων ιατρών / κλινικών / νοσοκομείων.
  • Δε θα απευθύνεται ατομικά σε ασθενείς.
  • Δε θα έρχεται σε επαφή ατομικά με ασθενείς.
Συντονιστική Επιτροπή Γραφείου Ασθενών ΕΟΕ  

Υπεύθυνος Συντονιστής:

Μάρκος Καραβιτάκης, Ειδικός Γραμματέας Δ.Σ ΕΟΕ

Μέλη:

Μιχαήλ Σαμαρίνας, Χειρουργός Ουρολόγος, Επιμελητής Β’ Ουρολ.Κλινικής Γ.Ν. Λάρισας
Αικατερίνη Τσιόγγα, Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Α’ Ουρολ.Κλινικής ΑΠΘ
Ιωάννης Μυκονιάτης, Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α’ Ουρολ.Κλινικής ΑΠΘ
Βασίλης Τατάνης, Χειρουργός Ουρολόγος – Παιδοουρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ουρολ.Κλινικής Παν/μίου Πατρών
Χρίστος Ζαμπαύτης, Χειρουργός Ουρολόγος
Λάζαρος Τζελβές, Χειρουργός Ουρολόγος

Συνεργάτες – Βοηθοί:

Θ. Σπίνος, Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής
Φ. Νικητάκης, Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής
en_USEN_US