Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας από το μενού "Είσοδος μελών" για να πραγματοποιήσετε την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.