Γενική Συνέλευση & Εκλογές Οργάνων της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών, όπως αυτά αποφασίσθηκαν στη διάρκεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη 14.07.20 στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΕΟΕ. Το Σώμα της Γ.Σ υιοθέτησε, ομόφωνα, τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας, ως εξής:

  1. Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 17.00 – 18.00 π.μ. στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας (Ραβινέ 23, 1ος όροφος, 11521 Αθήνα). Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου και ώρες 10.00-11.00 π.μ., επίσης στον ίδιο χώρο , η οποία θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε  απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκόμενων μελών ( Καταστατικό  ΕΟΕ, άρθρο 7, παρ. 2, 3 & 4).
  2. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων της ΕΟΕ θα λάβουν χώρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου (ώρες 11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.), όπου τα Μέλη, θα μπορούν να ψηφίζουν, είτε με φυσική παρουσία σε κάλπη στον ίδιο χώρο, είτε, ηλεκτρονικά*
  3. Η εκλογή θα γίνει με ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλα τα προς εκλογή όργανα/θέσεις.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Όσες/οι συνάδελφοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα σε ένα από τα παρακάνω όργανα για τη διετία 2021-2022, καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (στο e-mail: hua@huanet.gr) μέχρι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στην οποία θα αναφέρεται σαφώς η θέση για την οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα.

– για τις 6 θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

(Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ειδικός Γραμματέας, Ταμίας, Σύμβουλος), για τις οποίες το Δ.Σ προτρέπει τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να αποστείλουν, μαζί με την αίτησή τους, ένα σύντομο βιογραφικό, χωρίς, όμως, αυτό να είναι απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής της υποψηφιότητάς τους

  • για τις 3 θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • για τις 5 θέσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου
  • για τις 3 θέσεις της Οργανωτικής Επιτροπής του επόμενου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου
  • για μία εκ των θέσεων της Επιτροπής Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων (από μία θέση εκπροσώπησης Πανεπιστημιακών, ΕΣΥ, Ταμειακών, Ελεύθερο-επαγγελματιών)
  • για τις 3 θέσεις της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Ειδικευομένων (αφορά μόνο τα πάρεδρα μέλη)

Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα οικονομικά ενήμερα Μέλη της Ε.Ο.Ε (έως και το 2020), τα οποία μπορούν να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους μέχρι και την ημέρα των εκλογών, σε περίπτωση φυσικής ψήφου στην κάλπη, ενώ όσα Μέλη επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά θα πρέπει να τις έχουν τακτοποιήσει το αργότερο μέχρι τις 5.10.2020, ώστε να λάβουν έγκαιρα τους προσωπικούς κωδικούς του συστήματος ψηφοφορίας.

Διευκρινίζεται ότι οι αρχαιρεσίες προκηρύσσονται και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον καταστατικό της ΕΟΕ, καθώς το νέο καταστατικό, λόγω covid-19 και φόρτου εργασίας των δικαστηρίων, δεν έχει ακόμη επισήμως εγκριθεί από το Πρωτοδικείο.

Ηλεκτρονική Ψήφος – Ψηφιακή Κάλπη

Σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για πρώτη φορά παράλληλα με την φυσική κάλπη τα μέλη μας μπορούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ασφαλούς ψηφιακής εφαρμογής. Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής ψήφου, έγινε με αφορμή και πρωτίστως λόγω της ακύρωσης του Πανελληνίου Συνεδρίου, ώστε να διευκολυνθούν τα εκτός Αττικής Μέλη μας να συμμετέχουν στις εκλογές ισότιμα και ενεργά. Βεβαίως, η επιλογή ψήφου στην φυσική ή ηλεκτρονική κάλπη εξαρτάται από όλα τα μέλη μας, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους

. Ειδικότερα:

-Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί παράλληλα με την φυσική, το Σάββατο 10/10/20 και ώρες 11.00-18.00. Το σύστημα θα ανοίξει και θα κλείσει την ίδια ώρα με την φυσική κάλπη.

-Η διαδικασία θα εποπτεύεται από την Εφορευτική Επιτροπή ώστε να ελέγχεται αν κάποιος που προσέρχεται στην φυσική κάλπη έχει ψηφίσει ηλεκτρονικά (οπότε δεν θα του επιτραπεί νέα ψήφος), ή αντίστροφα μόλις ψηφίσει ηλεκτρονικά θα διαγράφεται από τον κατάλογο της φυσικής διαδικασίας.

-Η εξαγωγή ηλεκτρονικών αποτελεσμάτων θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η διαλογή της φυσικής κάλπης, ενώ το άνοιγμα της  ηλεκτρονικής κάλπης θα γίνει παρουσία και των 3 μελών της Εφορευτικής Επιτροπής με τα μοναδικά κρυπτογραφημένα κλειδιά τους

-Ίδια όπως παραπάνω, αλλά χωριστή διαδικασία, θα ισχύσει για την εκλογή των 3 μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕΟ

Αναφορικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα σταλούν ΕΓΚΑΙΡΑ, εντός του Σεπτεμβρίου, αναλυτικές πληροφορίες και κωδικοί πρόσβασης στα μέλη μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΕ