9.10.2021 – Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για τις Συντονιστικές Επιτροπές των Τμημάτων Υποειδικοτήτων

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών για τις Συντονιστικές Επιτροπές των Τμημάτων Υποειδικοτήτων:

ΤΜΗΜΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ (ΑΝΔΡ.ΥΠΟ)

ΤΜΗΜΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΝΕΥΡΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (Ο.ΝΟ.Γ.Ο)