30.06.2020 – Εξετάσεις για την Υποτροφία “Ιntensive courses” Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας στο Ινστιτούτο IRCAD/EITS έτους 2020

Αγαπητές/οί Κυρίες/ιοι Συνάδελφοι, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ), σε συνέχεια του θεσμού των τελευταίων ετών, προκηρύσσει Υποτροφία με αντικείμενο την παρακολούθηση του «Laparoscopic Urological Surgery Intensive Course”, για το διάστημα 7-11 Δεκεμβρίου 2020, στο Ινστιτούτο IRCAD/EITS του Στρασβούργου, σε αγγλόφωνα τμήματα :
(https://www.ircad.fr/training-center/course-calendar/?type=group&spec=urological). 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

1. Να είναι Μέλος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

2. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν Συνάδελφοι που διανύουν το τελευταίο έτος της ειδίκευσής τους, αλλά και ειδικευμένοι Ουρολόγοι, μέχρι την ηλικία των 45 ετών, ενώ

3. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πρώην επιτυχόντων στην Υποτροφία αυτή.

Την οργάνωση της εξέτασης αναλαμβάνει η Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος Ενδοουρολογίας – Λαπαροσκοπικής Χ/Ρ Ουρολογίας & Ουρολογικής Τεχνολογίας της ΕΟΕ, σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θα περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα αφορούν γνώσεις και αρχές Λαπαροσκοπικής Ουρολογικής Χειρουργικής & Ενδοουρολογίας. Ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και υποχρεωτικά με ποσοστό > 60%, θα είναι και η/ο επιτυχούσα/ών.

Οι εξετάσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας θα διεξαχθούν στις 12 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρες 11.00 – 12.00΄ το πρωϊστο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΕΟΕ . 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την ανάδειξη του Υποτρόφου μεταξύ των επιτυχόντων, στα γραφεία της Εταιρείας.

Αιτήσεις μπορείτε να στέλνετε στο e-mail της Εταιρείας (hua@huanet.gr) , μέχρι την Παρασκευή 31Ιουλίου 2020.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ε