29.07.2022 – Πρόσκληση σε Ειδική Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΕ

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας σας προσκαλεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της ΕΟΕ (άρθρο 7 παρ.2 & 3 και 22 παρ. 3), σε Ειδική Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 16.00 στο συνεδριακό κέντρο της Εταιρείας μας, με μοναδικό θέμα την συζήτηση και έγκριση από το Σώμα του νέου Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΟΕ

Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Ειδική Γενική Συνέλευση, στην οποία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με την παρούσα, σας προσκαλεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό της ΕΟΕ (άρθρο 7 παρ.2 & 3 και 22 παρ. 3) και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8η Σεπτεμβρίου και ώρα 16.00’, στο Αμφιθέατρο του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ, όπου θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων σε αυτή Μελών της ΕΟΕ, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και εισηγείται την αλλαγή του Εσωτερικού Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 2 & 3 του Καταστατικού. Οι διαδικασία που προβλέπει το εν λόγω άρθρο, ολοκληρώθηκε στις 30/6 και εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του Δ.Σ της 20/7/22.  Η αλλαγή αποφασίστηκε με σκοπό να συμβαδίζει με την πρόσφατη αλλαγή του Καταστατικού μας, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών μας και να συμβάλει στην καλύτερη, απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της ΕΟΕ. Προστέθηκαν νέα άρθρα που αφορούν σε θέματα όπως: το Διατμηματικό Συνέδριο, τα Προσωπικά Δεδομένα, τα Κοινωνικά Δίκτυα, το eNewsletter, κ.α. , ενώ παράλληλα, απλοποιήθηκαν ή προσαρμόστηκαν υπάρχοντα άρθρα, με στόχο μακροπρόθεσμες ανάγκες και απαιτήσεις. Το νέο κείμενο, έχει ελεγχθεί από τον Νομικό μας Σύμβουλο και έχει την έγκρισή του. Μπορείτε να το δείτε εδώ. Ο ισχύων Κανονισμός είναι διαθέσιμος στην Ιστοσελίδα της ΕΟΕ εδώ .

Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη της Εταιρείας, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΕΟΕ (Καταστατικό, άρθρο 5 , παρ 4). Για λόγους διαφάνειας, το Δ.Σ αποφάσισε να δοθεί σε όλα τα Τακτικά Μέλη η δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη Γενική Συνέλευση, όμως δικαίωμα ψήφου θα έχουν οι κες/κοι Συνάδελφοι που θα την παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία, οι οποίες/οι θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά (voting system on site) και η απόφαση προς επικύρωση των αλλαγών του Κανονισμού, θα θεωρηθεί ως ισχύουσα με την ψήφο των 3/4 του Σώματος της Γ.Σ. 

Ευχόμενοι την ενεργό συμμετοχή σας στις καταστατικές διαδικασίες της Εταιρείας μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας
Γεράσιμος Αλιβιζάτος Αθανάσιος Ε. Δελλής