28.05.2020 – Μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των νεωτέρων Κατευθυντηρίων Οδηγιών του καρκίνου Όρχεως

Αγαπητές/οί κυρίες/ιοι συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, πρόσφατα, ο συνάδελφος κ. Χρήστος Καλαϊτζής, Καθηγητής Ουρολογίας Παν/μίου Θράκης, μετά από σχετική άδεια της Γερμανικής Ουρολογικής Εταιρείας, προχώρησε στην επιμέλεια και μετάφραση, στην Ελληνική γλώσσα, των νεωτέρων κατευθυντηρίων οδηγιών του καρκίνου του όρχεως.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ιωάννης Κ. Γκιάλας

Πρόεδρος Δ.Σ ΕΟΕ  

Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης

Γεν.Γραμματέας Δ.Σ ΕΟΕ

Κατευθυντήριες οδηγίες-Καρκίνος των όρχεων