27.01.2022 – Διεθνείς, Πολυκεντρικές Μελέτες για τον καρκίνο της Ουροδόχου Κύστης

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για 2 Διεθνείς, Πολυκεντρικές Μελέτες αναφορικά με τον καρκίνο της Ουροδόχου Κύστης, στις οποίες συμμετέχουν Έλληνες Συνάδελφοι (Ουρολόγοι και Ογκολόγοι), που δραστηριοποιούνται στο Metropolitan General.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το παρακάτω αρχείο, όπως αυτό μας εστάλη από το Συνάδελφό μας κ. Ν.Μερτζιώτη, Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής Επανορθωτικής και Χ/Ρ Ανδρολογίας στο ανωτέρω Θεραπευτήριο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Από την ΕΟΕ

TAR-200