26.01.2024 – Ανοικτή Πρόσκληση στα Μέλη της ΕΟΕ για συμμετοχή στις δράσεις του Γραφείου Ασθενών της

Θέμα: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Ε ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ιανουάριος 2024

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Πέρασε ήδη ένας χρόνος παρουσίας του Γραφείου Ασθενών της Ε.Ο.Ε., ιδιαίτερα δημιουργικός, με πολλές επιτυχημένες δράσεις. Όπως γνωρίζετε, σκοποί του Γραφείου Ασθενών είναι:
·  Η υποστήριξη και ενημέρωση των ασθενών με ουρολογικές παθήσεις.
·  Η ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής και πρόληψης ουρολογικών παθήσεων που θα απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό.
· Η συνεργασία με το Γραφείο Ασθενών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας στο οποίο υπάρχει και Ελληνική εκπροσώπηση.
· Η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας με συλλόγους ασθενών που πάσχουν από ουρολογικά νοσήματα.
· Η προαγωγή της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής ενημέρωσης για ουρολογικές παθήσεις 
[ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τις δράσεις του 2023]
Η ενεργός συμμετοχή κάθε ουρολόγου στη μεγάλη και σοβαρή προσπάθειά μας, είναι απαραίτητη και ουσιαστική.

Το μήνυμα αυτό αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση σε όλα τα μέλη της Ε.Ο.Ε. για ενεργό συμμετοχή στις δράσεις του Γραφείου Ασθενών. 
Η υποστήριξη με τη συμμετοχή σας αυτή, είναι καθοριστική και αναγκαία για την επίτευξη των στόχων μας προς την κατεύθυνση της καθοδήγησης και ενημέρωσης των ουρολογικών ασθενών πανελλαδικά.

Ευελπιστώντας στην ανταπόκρισή σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το όνομα και τον τομέα εξειδίκευσής σας, καθώς και ένα σύντομο βιογραφικό, ώστε να μπορέσουμε να σας εντάξουμε σε κάποια/ες από τις επόμενες δράσεις του Γραφείου Ασθενών.


Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων,

Για την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Με εκτίμηση,
Eυάγγελος Λιάτσικος Μάρκος Καραβιτάκης
Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Ε Υπεύθυνος Συντονιστής Γραφείου Ασθενών
elEL