24.07.2020 – Πρόσκληση των Μελών σε Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες των Οργάνων της Ε.Ο.Ε και του Τ.Ε.Ε.Ο.

Προς τα Τακτικά & Πάρεδρα Μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας


Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διεξαγωγή της Τακτικής (εκλογο-απολογιστικής) Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών, όπως αυτά αποφασίσθηκαν στη διάρκεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη 14.07.20 στο Εκπαιδευτκό Κέντρο της ΕΟΕ. Το Σώμα της Γ.Σ υιοθέτησε, ομόφωνα, τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας, ως εξής:
 
1.    Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 17.00 – 18.00 π.μ. στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας (Ραβινέ 23, 1ος όροφος, 11521 Αθήνα). Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου και ώρες 10.00-11.00 π.μ., επίσης στον ίδιο χώρο , η οποία θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε  απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκόμενων μελών (Καταστατικό  ΕΟΕ, άρθρο 7, παρ. 2, 3 & 4).
 
2.    Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων οργάνων της ΕΟΕ (Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συμβουλίου, Οργανωτικής Επιτροπής του επόμενου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, Επιτροπής Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων), καθώς και της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Ειδικευομένων (TEEO) για τη διετία 2021-2022, θα λάβουν χώρα  το Σάββατο 10 Οκτωβρίου (ώρες 11.00 π.μ. – 6.00 μ.μ.), όπου τα Μέλη, θα μπορούν να ψηφίζουν, είτε με φυσική παρουσία σε κάλπη στον ίδιο χώρο, είτε, ηλεκτρονικά.
Αναφορικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες το προσεχές διάστημα.
 
3.    Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα οικονομικά ενήμερα Μέλη της Ε.Ο.Ε (έως και το 2020), τα οποία μπορούν να τακτοποιήσουν τις συνδρομές τους μέχρι και την ημέρα των εκλογών, σε περίπτωση φυσικής ψήφου στην κάλπη, ενώ, όσα Μέλη επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά θα πρέπει να τις έχουν τακτοποιήσει το αργότερο μέχρι τις 5.10.2020, ώστε να λάβουν έγκαιρα τους προσωπικούς κωδικούς του συστήματος ψηφοφορίας.
 
4.   Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα σε ένα από τα παραπάνω όργανα, καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (στο e-mail: hua@huanet.grμέχρι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στην οποία θα αναφέρεται σαφώς η θέση για την οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα. Το Δ.Σ προτείνει, χωρίς φυσικά να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, οι υποψηφιότητες, ειδικότερα, για τις θέσεις του προσεχούς Διοικητικού Συμβουλίου, να συνοδεύονται και από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
    

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ιωάννης Κ. Γκιάλας Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης
Πρόεδρος Δ.Σ ΕΟΕ Γενικός Γραμματέας Δ.Σ ΕΟΕ