24.03.2022 – Προκήρυξη 13 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών στην Κύπρο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Προκήρυξη 13 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών στην Κύπρο

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δεκατρείς (13) κενές θέσεις Ιατρικών Λειτουργών, για τα νοσηλευτήρια του

Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Περισσότερα εδώ.