23.03.2024 – Προκήρυξη τεσσάρων (4) κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών στην Κύπρο – μίας (1) θέσης Ιατρού Ουρολόγου στο Γ.Ν. Πάφου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Προκήρυξη 4 κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) της Κύπρου.

Περισσότερα εδώ.

elEL