22.06.2020 – Έμμισθος συνεργάτης/Επιμελητής για την 5η Ουρολογική Κλινική του Θεραπευτηρίου Metropolitan General

Η Ε’ Ουρολογική κλινική του Metropolitan General αναζητά έμμισθο συνεργάτη- επιμελητή με πρωϊνή απασχόληση και κάλυψη on call εφημεριών, καθώς κι έκτακτων περιστατικών. Η κλινική ασχολείται με όλο το εύρος της Ουρολογίας κι επιπρόσθετα με μικροχειρουργικές τεχνικές.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6981 492930 & στο Email: vassilis_protogerou@hotmail.com (κ. Πρωτογέρου Βασίλειος)