22.02.2021 – Προκήρυξη θέσης Επικουρικού Επιμελητή στην Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Η Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν. Τρικάλων, ζητεί να προσλάβει Επικουρικό Ιατρό με διετή σύμβαση και δυνατότητα ανανέωσής της.
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Ιωάννης Καρυώτης, Επιμ. A’ – Επιστημονικός Υπεύθυνος της Κλινικής
(Τηλ.: 2431350418, 6973583962).