20.09.2019 – Επιστολή εναντίωσης εκ μέρους της ΕΟΕ η οποία αφορά πρόσφατη Υπουργική Απόφαση

Αγαπητές/οί Κυρίες/ιοι Συνάδελφοι,

Ως Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, λάβαμε γνώση πολύ πρόσφατα δημοσιευμένου ΦΕΚ (Ιούλιος 2019), στο οποίο περιλαμβάνεται και απόφαση, Αριθμ. Γ5α/Γ.Π.οικ 49507, αναφορικά με την εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα της Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, για την οποία ήδη, η Εταιρεία μας προέβη σε επίσημη διαμαρτυρία-επιστολή εναντίωσης προς το Υπουργείο Υγείας, αλλά και το ΚΕ.Σ.Υ, προσκομίζοντας σχετικές, παλαιότερες αποφάσεις, οι οποίες δεικνύουν ότι οι μόνοι αρμόδιοι να εκτελούν Ουροδυναμικές Μελέτες είναι οι Ουρολόγοι.

Σας επισυνάπτουμε, προς ενημέρωσή σας:

  1. Το σχετικό ΦΕΚ
  2. Παλαιότερες αποφάσεις του ΚΕ.Σ.Υ
  3. Την επιστολή διαμαρτυρίας

Θα κρατάμε ενήμερη την Ουρολογική Κοινότητα για τυχόν εξελίξεις στο ζήτημα αυτό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας
Ιωάννης Κ. Γκιάλας Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης

Απόφαση Ολομέλειας ΚΕΣΥ

Επιστολή εκ μέρους της ΕΟΕ

ΦΕΚ 2836