20.05.2023 – Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων (webcasts/webinars) για τον “Καρκίνο του Προστάτη”

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 2023, ετοίμασε και παρουσιάζει έναν Κύκλο 7 Διαδικτυακών Σεμιναρίων (pre-recorded webcasts/webinars) στο επιστημονικό αντικείμενο “Καρκίνος Προστάτη”.

Η επιμέλεια του Προγράμματος ανατέθηκε στη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας, η οποία ανέλαβε με ιδιαίτερο ζήλο την φροντίδα της δομής και παρουσίασης της θεματολογίας, μέσω «Συζητήσεων» και με όσο το δυνατόν, απλό και κατανοητό τρόπο, σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU).

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να ευχαριστήσει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Τμήματος, καθώς και όλους τους ομιλητές, για τον χρόνο και κόπο που αφιέρωσαν στην παραγωγή τους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη θεματολογία. αλλά και να παρακολουθήσετε “on demand” όσα Σεμινάρια έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, μέσω HUAtv και συγκεκριμένα:
https://www.huanet.tv/canpro23
Χρήστης το e-mail σας
Κωδικός : eoetv2023

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Εκ μέρους του Δ.Σ της ΕΟΕ