20.02.2022 – Σειρά Διαδικτυακών Σεμιναρίων (pre-recorded webcasts/webinars) με θέμα την “Λειτουργική Ουρολογία”

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του 2022, ετοίμασε και παρουσιάζει, μια σειρά 6 Διαδικτυακών Σεμιναρίων (per-recorded webcasts/webinars) στο επιστημονικό αντικείμενο “Λειτουργική Ουρολογία”.

Η επιμέλεια του Προγράμματος ανατέθηκε στην νέα Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος Ο.ΝΟ.Γ.Ο., η οποία ανέλαβε με ιδιαίτερο ζήλο την φροντίδα της δομής και παρουσίασης της θεματολογίας, μέσω 6 «Συζητήσεων» , με όσο το δυνατόν, απλό και κατανοητό τρόπο, σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της EAU.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να ευχαριστήσει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Τμήματος, καθώς και όλους τους ομιλητές, για τον χρόνο και κόπο που αφιέρωσαν στην παραγωγή τους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την θεματολογία και να τα παρακολουθήσετε “on demand” στο HUAtv.
https://www.huanet.tv/onogowebcasts2022
Χρήστης το e-mail σας
Κωδικός : eoetv

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Από την ΕΟΕ