15.10.21-Βραβεία Επιστημονικών Ανακοινώσεων στα πλαίσια του 2ου Πανελλήνιου Διατμηματικού Συνεδρίου

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι, 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από την αξιολόγηση των εργασιών οι οποίες υποβλήθηκαν προς βράβευση στο «2ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο της ΕΟΕ», η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποδεχόμενη τις σχετικές εισηγήσεις των Επιτροπών Βραβεύσεων, απονέμει, με ιδιαίτερη χαρά, τα Βραβεία καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης και καλύτερης Video Παρουσίασης ως εξής: 

Βραβείο της καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης, στην εργασία Α61 με τίτλο:«Σύγκριση της εξάχνωσης του προστάτη αδένα με διπολική διαθερμία με τη διουρηθρική προστατεκτομή με τη χρήση μονοπολικής ή διπολικής διαθερμίας: μία μελέτη κοόρτης» και συγγραφείς τους Λάζαρο Τζελβέ, Μαρίνο Μπερδεμπέ, Λάζαρο Λαζάρου, Ιωάννη Μανωλίτση, Αλέξανδρο Πινήτα, Κωνσταντίνο Ψιλόπουλο, Κίμωνα Τσίρκα, Παναγιώτη Μουρμούρη, Αθανάσιο Παπατσώρη, Ηρακλή Μητσογιάννη, Ιωάννη Βαρκαράκη, Χαράλαμπο Δεληβελιώτη, Ανδρέα ΣκολαρίκοΒ’ Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών “Σισμανόγλειο” ΓΝ.
Bραβείο της καλύτερης Video παρουσίασης στην εργασία V09 με τίτλο:«Διουρηθρική σχάση ουρητηροκήλης με ευμεγέθη λίθο εντός αυτής. Παρουσίαση video και review της βιβλιογραφίας»και συγγραφείς τους Νικόλαο Χατζηκράχτη, Μαρίνο Μπερδεμπέ, Αλέξανδρο Πινήτα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, Τίτο Δεβεράκη, Χαράλαμπο Δεληβελιώτη, Ανδρέα ΣκολαρίκοΒ’ Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών “Σισμανόγλειο” ΓΝ.

Το κάθε βραβείο συνοδεύεται από μία Δωρεάν κοινή συνδρομή ΕΟΕ & EAU για το έτος 2022 καθώς και ένα αντίγραφο «Printed guidelines» (version 2021).

Συγχαίρουμε όλους τους συγγραφείς για την ποιότητα των εργασιών τους και τους ενθαρρύνουμε να συνεχίσουν με την ίδια όρεξη και θέρμη το επιστημονικό τους έργο. 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής & του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΕ

Γεράσιμος Αλιβιζάτος                      Αθανάσιος Ε. Δελλής                            
Πρόεδρος ΕΟΕ                                  Γενικός Γραμματέας ΕΟΕ