15.10.2020 – Προκήρυξη μίας (1) Θέσης Επικουρικού Ουρολόγου στο Γ.Ν.Α “Ε Ε Σ”

Προκήρυξη μίας (1) Θέσης Επικουρικού Ουρολόγου στην Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Α «Ο Ερυθρός Σταυρός».

Πληροφορίες:  κ. Νικόλαος Φεράκης, Διευθυντής – Επιστημονικός Υπεύθυνος, Τηλ.: 6944594510 , email: ferakis@otenet.gr