13.10.2022 – Βραβείο EAU Crystal Matula 2023

Προς τα Μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Αγαπητοί/ές Κύριοι/ίες Συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, σας προωθούμε επιστολή (δείτε εδώ) από τον Secretary General της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU), Καθηγητή κ. C. Chapple, αναφορικά με το Βραβείο EAU Crystal Matula που θα απονεμηθεί και το έτος 2023.
Εφόσον είστε νέος Συνάδελφος έως 40 ετών, με ικανό βιογραφικό, που επιθυμεί να αυτοπροταθεί για το εν λόγω βραβείο, σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να θέσετε σε γνώση μας την υποψηφιότητά σας, προκειμένου, μία από τις υποβληθείσες, κατόπιν αξιολόγησης από το Δ.Σ, να προταθεί από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και να λάβει τη στήριξή της (endorsement), όπως προβλέπεται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (EAU).
Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το αργότερο έως τη Δευτέρα 24/10/2022, καθώς υπάρχει προθεσμία για την οφειλόμενη απάντηση εκ μέρους της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας προς την EAU.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε