13.03.2020 – Προκήρυξη μίας (1) Θέσης Επικουρικού Ουρολόγου με διετή θητεία, στην Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδος

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22130 50125, 6945 954459 (κ. Αναγνώστου Δημήτριος, Δ/ντής ΕΣΥ – Επιστημονικός Υπεύθυνος Ουρολ.Κλινικής) .