11.12.2019 – Προκήρυξη θέσης Επικουρικού Επιμελητή στην Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν. Καλαμάτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας έχει προκηρύξει θέση Επικουρικού Ιατρού διάρκειας δύο ετών για την κάλυψη των αναγκών της Ουρολογικής Κλινικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής, κ. Κωνσταντίνο Σκρεπέτη: 6976 762446, skrepetis@hotmail.com .

Υπενθυμίζουμε ότι, ήδη, από τις αρχές του τρέχοντος έτους, η Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας δίδει ένα έτος ειδικότητος Ουρολογίας. Οι ενδιαφερόμενοι, επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δ/ντή της Κλινικής.