11.11.2020 – Επιστολή Ε.Ο.Ε προς την Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος ΑΝΔΡ.ΥΠΟ, απέστειλε πολύ πρόσφατα επιστολή προς το Δ.Σ της Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας, η οποία κοινοποιήθηκε στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Σε αυτή, επισημαίνονται ζητήματα που απασχολούν την Ουρολογική Κοινότητα, τα οποία άπτονται της ορθής ιατρικής πρακτικής και δεοντολογίας εκ μέρους Ιατρών Γυναικολόγων, παράλληλα εμφορείται από πνεύμα διάθεσης συνεργασίας μεταξύ Συναδέλφων στο πλαίσιο, ειδικότερα, της ορθής αντιμετώπισης και διεπιστημονικής διαχείρισης των υπογόνιμων ζευγαριών.

Θα κρατάμε ενήμερη την Ουρολογική Κοινότητα για τυχόν εξελίξεις στο ζήτημα αυτό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΕ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας
Ιωάννης Κ. Γκιάλας Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης

Προς το Δ.Σ της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας (ΕΜΓΕ)