10.12.2020 – Προκήρυξη θέσης Επικουρικού Επιμελητή, με άμεσο διορισμό, στην Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας “Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ”

Προκήρυξη μίας (1) Θέσης Επικουρικού Ουρολόγου στην Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας “Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ”.

Πληροφορίες:  κ. Ιωάννης Γκερζελής, Διευθυντής – Επιστημονικός Υπεύθυνος, Τηλ.: 6973 030313, 213 2057427