09.03.2023 – Ευρωπαϊκός Σύλλογος Νέων Ιατρών: Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκή έρευνα: Label2Enable

Προς τα Μέλη της ΕΟΕ

Αγαπητές/οί Κυρίες/ιοι,

Εκ μέρους του Δικτύου Νέων Ιατρών Ελλάδας, μέλους του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νέων Ιατρών – European Junior Doctors Association (EJD), σας κοινοποιούμε πρόσκληση συμμετοχής σε μια σύντομη έρευνα που είναι μέρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος Label2Enable, στο οποίο το EJD είναι συνεργάτης.

Label2Enable Healthcare Specialists’ Survey:  
https://label2enable.eu/survey-healthcare-professionals

Παρακαλούμε, αφιερώστε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για τη συμπλήρωσή του.

Με αφορμή το συνεχή μετασχηματισμό της Υγείας προς την ψηφιακή εποχή, κάτι που αγγίζει την καθημερινότητα όλων των λειτουργών της Υγείας, σκοπός είναι να συμμετέχουν από όλη την Ευρώπη όσοι περισσότεροι γίνεται και να μοιραστεί η γνώμη τους σχετικά με τις κινητές εφαρμογές Υγείας και το κατά πόσον αυτές συστήνονται για χρήση από τους ασθενείς.

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία της ΕΟΕ