05.11.2020 – Κατοχύρωση σήματος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Αγαπητές, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από ομόφωνη απόφαση των Μελών του, είχε προβεί στη διαδικασία κατοχύρωσης του σήματος της Εταιρείας μας από το Υπουργείο Ανάπτυξης κι Επενδύσεων.

Το αίτημά μας έγινε πολύ πρόσφατα δεκτό από την αρμόδια υπηρεσία και η εν λόγω απόφαση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε θερμά Συναδέλφους οι οποίες/οι χρησιμοποιούν το σήμα χωρίς έγγραφη άδεια της Εταιρείας, να διακόψουν τη χρήση του, αφού, από δω και στο εξής, η ΕΟΕ κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του σήματος.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να διεκδικήσει τα νόμιμα δικαιώματα που απορρέουν από την ανωτέρω απόφαση.

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας
Ι.Κ. Γκιάλας Χ. Κωνσταντινίδης