03.09.2020 – Προκήρυξη μίας (1) Θέσης Επικουρικού Ουρολόγου στο Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Προκήρυξη μίας (1) Θέσης Επικουρικού Ουρολόγου στην Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Πληροφορίες:  https://evaggelismosurology.gr

Επικοινωνία : κ. Στέφανος Στεφανάκης, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Τηλ.: 6932 402400,

email: Ourologiki@evaggelismos-hosp.gr

1η YΠE-Θέσεις Επικουρικών Ιατρών, Τηλ.: 2132010555, 2132010488