03.08.2020 – Προκήρυξη μίας (1) Θέσης Επικουρικού Ουρολόγου με διετή θητεία στο Γ.Ν. Χαλκίδος

Προκήρυξη μίας (1) Θέσης Επικουρικού Ουρολόγου με διετή θητεία, στην Ουρολογική Κλινική του νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδος.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22130 50125, 6945 954459 & στο mail: dmtranagn@gmail.com

(κ. Αναγνώστου Δημήτριος, Δ/ντής ΕΣΥ – Επιστημονικός Υπεύθυνος Ουρολ. Κλινικής).