02.09.2019 – Απάντηση Γεν.Γραμματέα EAU Καθηγητή κ. Chapple στο αίτημά μας σχετικά με την ονομασία της πρώην FYROM

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για την κάτωθι επιστολή που λάβαμε στις 29.08.19, από το Γενικό Γραμματέα της E.A.U Καθηγητή κ. C.Chapple και αφορά στο επίσημο αίτημα του Δ.Σ της Εταιρείας μας προς την Ε.A.U. για την ονομασία της πρώην FYROM στα έντυπα και στο site της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας (Ε.A.U).

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε

Dear Ioannis,

During our recent EAU National Societies Meeting in Noordwijk, the Netherlands, Dr. Athanasios Dellis presented us with your letter dated June 18 pertaining the name of your northern neighbor country North Macedonia and the request to change the name of the country from Macedonia to North Macedonia in our files. With this note we wanted to officially inform you that this has indeed been actioned and the name change has been arranged as such and this was also communicated in a post meeting note from the office while sending the minutes of the EAU-HUA meeting at that time.

Best regards,

Prof. Christopher Chapple

Secretary General EAU