Οργάνωση: Τμήμα Ενδοουρολογίας σε συνεργασία με την Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Α “O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”.

Θεματολογία : Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική

Οργάνωση: Ουρολογικές Κλινικές Γ.Ν.Α “Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ” & Γ.Ν.Π ΤΖΑΝΕΙΟ

Θεματολογία: Καρκίνος Νεφρού

Οργάνωση: 1η Ουρολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» Γ.Ν.Α & Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

Θεματολογία : Λιθίαση του Ουροποιητικού

Οργάνωση: Ουρολογικές Κλινικές Γ.Ν. Νικαίας “Ο Άγιος Παντελεήμων” & Γ.Ν. Ελευσίνος Θριάσιο

Θεματολογία : Κακώσεις Ουροποιητικού

Οργάνωση: Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας σε συνεργασία με την Ουρολογική Κλινική Α.Ο.Ν.Α “Ο Άγιος Σάββας”

Θεματολογία : Καρκίνος Κύστεως

Οργάνωση: Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας σε συνεργασία με την Ουρολογική Κλινική του Γ.Ν.Α “Ιπποκράτειο”

Θεματολογία : Καρκίνος Προστάτη.

Δεν θα διεξαχθούν  Μαθήματα τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και  Οκτώβριο