Λιανός Εμμανουήλ Δ/ντής ΕΣΥ
Πετράνης Θεόδωρος Επιμ. B’
Γρηγορίου Ιωάννης Δ/ντής ΕΣΥ
Παλαιοδήμος Ηλίας Επιμ. B’
Κατσαρός Κωνσταντίνος Επικουρ.Επιμελητής
Βουδούκης Θεόδωρος Επιμ. Β’
Καλαϊτζής Χρήστος Καθηγητής-Δ/ντής
Γιαννακόπουλος Στυλιανός Καθηγητής
Γιαννόπουλος Σταύρος Δ/ντής ΕΣΥ
Γεωργέλλης Χρυσόστομος Επιμ. Β’
Ειδικευόμενοι
Λαιλισίδης Σταύρος
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

Πάτρης Εμμανουήλ Δ/ντής ΕΣΥ
Σπούνος Μάριος Επιμ. Β΄
Ειδικευόμενοι
Κουμπούρης Γεώργιος Δ/ντής ΕΣΥ
Λυμπεράκης Χρίστος Επιμ. Α΄
Τσιβίκης Ιωάννης Επικουρ.Επιμελητής
Ειδικευόμενοι

Μανωλάκης Νικόλαος Επιμ. Α΄
Τσιρώνης Ιωάννης Επιμ. Α΄

Κικιδάκης Δημήτριος Επιμ. Α΄
Κόπτσης Μιχαήλ Επικουρ.Επιμελητής
Δημητριάδης Ιωάννης Δ/ντής-Συντονιστής
Φιλίππου Απόστολος Δ/ντής ΕΣΥ
Σωλήνης Ιωάννης Δ/ντής ΕΣΥ
Σούκιας Γεώργιος Επιμ. Β΄
Μπουσδρούκης Νικόλαος Επικουρ.Επιμελητής
Ειδικευόμενοι
Μανιάκος Νικόλαος
Βαζάκας Δημήτριος
Νταχάμπρε Μούσα Δ/ντής ΕΣΥ
Πλατανάς Μιχαήλ Επιμ. A΄
Δελημπαλτίδης Οδυσσέας Επιμ. Α΄
Φουρουντζόγλου Ανδρέας Δ/ντής
Σαρικούδης Ζαφείριος Επιμ. Α΄
Ειδικευόμενοι
Χατζηπουργάνης Κων/νος
Λεβέντης Χρήστος Επιμ. Β΄
 
Ειδικευόμενοι

Χριστοδούλου Κων/νος Δ/ντής ΕΣΥ
Λομπάντης Νάσσερ-Ανδρέας Επιμ. Α’
Ειδικευόμενοι
Οβαδίας Ιωάννης

Σταυρίδης Μιχαήλ Επιμ. Β΄
Χαιρέτης Ιωάννης Δ/ντής ΕΣΥ
Τζουλάκης Σταύρος Επιμ. Α΄
Τζωρτζακάκης Δημήτριος Επιμ. Α’
Μπαφαλούκος Παναγιώτης Επικουρ.Επιμελητής
Πανάρετος Γεώργιος Επικουρ.Επιμελητής
Ειδικευόμενοι
Μαράκη Αικατερίνη

Μαμουλάκης Χαράλαμπος Αναπλ. Καθηγητής-Δ/ντής
Θεοδοσίου Βασίλειος Επιμ. Β’
Μαυρίδης Χαράλαμπος Επικουρ.Επιμελητής Β’
Σκαμάγκας Ιορδάνης Επικουρ.Επιμελητής Β’
Μπελαντής Χαράλαμπος Επικουρ.Επιμελητής Β’
Γεωργιάδης Γεώργιος Επικουρ.Επιμελητής Β’
Καραβιτάκης Μάρκος Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Ειδικευόμενοι
Ζήσης Ειρηναίος
Ιωαννίδης Αναστάσιος
Ροβίθης Γεώργιος

Ζυγογιάννης Ευστάθιος Επικουρ.Επιμελητής
Βλάχος Ανδρέας Επιστημ. Υπεύθυνος
Σοφικίτης Νικόλαος Καθηγητής – Δ/ντής
Μπαλτογιάννης Δημήτριος Αναπλ.Καθηγητής
Χαμπηλομάτης Παναγιώτης Δ/ντής ΕΣΥ
Τσαμπαλάς Σταύρος Δ/ντής ΕΣΥ
Ζαχαρίου Αθανάσιος Παν/μιακός Υπότροφος
Καλτσάς Άρης Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Παλιούρας Αθανάσιος (σε παράταση)
 
Ειδικευόμενοι
Χαμπηλομάτης Ιωάννης
Δούβλη Ερρικαίτη

Χασταζέρης Κων/νος Δ/ντής ΕΣΥ
Καφαράκης Βασίλειος Δ/ντής ΕΣΥ
Τσίμαρης Ιωάννης Δ/ντής ΕΣΥ
Κουνάβου Χρυσάνθη (σε παράταση)
Ειδικευόμενοι
Χατζηστάμου Στυλιανή
Νικολόπουλος Κωνσταντίνος
Σακκάς Μάριος
Αραπογιάννης Δημήτριος
Γεωργίου Ανδρέας
Φιλιάδης Ιωάννης Δ/ντής
Αδαμόπουλος Βασίλειος Επιμ. Β΄
Περδίκης Ιωάννης Επικουρ.Επιμελητής
Ειδικευόμενοι
Σκρεπέτης Κων/νος Δ/ντής
Παπανδρέου Χρήστος Δ/ντής ΕΣΥ
Ζιούτος Κων/νος Επικουρ.Επιμελητής
 
Ειδικευόμενοι
Πινήτας Θεόφιλος-Αλέξανδρος (σε παράταση)
Φασουλάκης Κωνσταντίνος (σε παράταση)
Γκλίνος Κωνσταντίνος

Μαυράκης Δημήτριος Δ/ντής ΕΣΥ
Θεοδοσίου Αλέξανδρος Επικουρ.Επιμελητής
Κραββαρίτης Ιωάννης Επικουρ.Επιμελητής
Τσιριόπουλος   Ιωάννης Επιμ. Α΄
Γκοράνης Θεόδωρος Επιμ. Α΄
Χαραλαμπίδης Βασίλειος Επιμ. Β΄
Κονιδάρης Δημήτριος Δ/ντής – Συντονιστής
Κατσαρός Σπυρίδων Δ/ντής ΕΣΥ
Τζαφέστας Νικόλαος Επιμ. Β΄
Φισφής Ιωάννης Επιμ. Α΄
Χλιουνάκης Ευάγγελος Δ/ντής ΕΣΥ
Τέγος Στυλιανός Επιμελητής
Γκούρλιας Δημήτριος Επιμ. Α΄
Ζώντος Παναγιώτης Επικουρ.Επιμελητής

Λουκά Γεώργιος Δ/ντής
Νικολαράκη Ελένη-Αναστ. Επιμ. Α΄
Θωμάς Χαράλαμπος Επιμ. Β΄
Ειδικευόμενοι

Δρούλιας Αθανάσιος Δ/ντής ΕΣΥ
Πάνου Χαράλαμπος Δ/ντής – Συντονιστής
Αντωνιάδης Βασίλειος Δ/ντής ΕΣΥ

Σκριάπας Κων/νος Δ/ντής – Συντονιστής
Σαμαρίνας Μιχαήλ Επιμ. Β’
Καλογιάννης Δημήτριος Επικουρ.Επιμελητής
Γαλανούλης Κων/νος Επικουρ.Επιμελητής
Ειδικευόμενοι
Καλφούντζος Χρήστος

Τζώρτζης Βασίλειος Καθηγητής – Δ/ντής
Γκράβας Σταύρος Καθηγητής
Καρατζάς Αναστάσιος Αναπλ.Καθηγητής
Αραβαντινός Ευάγγελος Δ/ντής ΕΣΥ
Ζάχος Ιωάννης Επιμ. A΄
Οικονόμου Αθανάσιος Επιμ. A΄
Μητράκας Λάμπρος Επιμ. Β΄
Ειδικευόμενοι
Αναστασίου Δημήτριος
Χασιώτης Γεώργιος
Χριστόπουλος Αγαμέμνων
Αναγνώστου Αθανάσιος
Χριστοδούλου Αναστάσιος
Τσικόπουλος Ιωάννης

Ράπτης Παύλος Επιμ. Β΄
Ροζακέας Άγγελος Δ/ντής ΕΣΥ
Ζαγγίλας  Δημήτριος Επιμ.Β΄
Ζήσης Φώτιος Επιμ. Α΄
Δούκας Ευάγγελος Δ/ντής – Συντονιστής
Αναγνώστου Γεώργιος Επιμ. Β΄
Καραβασίλης Ιωάννης Επικουρ.Επιμελητής
Δούκας Παναγιώτης Επικουρ.Επιμελητής
 
Ειδικευόμενοι
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Περλεπές Γεώργιος Επιμ. Α΄
Πολυζωϊδης Γεώργιος Επιμ. Β΄
Λιάπης Απόστολος Επικουρ.Επιμελητής

Πολίτης Παναγιώτης Δ/ντής
Καρτσακλής Παναγιώτης Επιμ. Α’
Ζώντος Παναγιώτης Επιμ. Α’
Βόσσος Βασίλειος Επιμ. Β’
Ειδικευόμενοι

Λιάτσικος Ευάγγελος Καθηγητής – Δ/ντής
Αθανασόπουλος Αναστάσιος Καθηγητής
Γιαννίτσας Κων/νος Αναπλ.Καθηγητής
Καλληδώνης Παναγιώτης Αναπλ.Καθηγητής
Φωκαεύς Ελευθέριος Δ/ντής ΕΣΥ
Γεωργόπουλος Παναγιώτης Επιμ. Β’
Δρέττας Πέτρος Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Γουλιμή Ευαγγελία Επικουρ.Επιμελήτρια
 
Ειδικευόμενοι
Αδάμου Κωνσταντίνος
Παγώνης Κωνσταντίνος
Πετεινάρης Αγγελής
Νάτσος Αναστάσιος
Γκέκα Κριστιάνα
Φαϊτατζιάδης Σόλων

Δεληγιαννίδης Νικόλαος Δ/ντής ΕΣΥ
Αγγελάκης Δημήτριος Δ/ντής ΕΣΥ
Καρδάκος Ιωάννης Επιμ.Β΄
Παπανικολάου Σαράντης Επικουρ.Επιμελητής
Μητρολιός Αθανάσιος Δ/ντής
Μακρής Γ. Νικόλαος Επιμ. A΄
Γκατζήμας Χρήστος Επιμ. Β΄
Γιαννόπουλος Αθανάσιος Δ/ντής – Συντονιστής
Γάβης Σωτήριος Επιμ. Α΄
Δρίβαλος Αλέξανδρος Επικουρ.Επιμελητής
Νάντερ Νάτσε Δ/ντης
Γιώβης Γεώργιος Επιμ. Β’
Πέτας Αναστάσιος Δ/ντής
Ζούγκας Κων/νος Επιμ. Α΄
Μπαούρης Ιωάννης Επικουρ.Επιμελητής
Ειδικευόμενοι
Αλεξανδρίδη Κατερίνα

Γαβριήλ Ιωάννης Δ/ντής ΕΣΥ
Σπηλιόπουλος Κων/νος Επιμ. Α’
Γαλανός Ιωάννης Επιμ. Β’

Παπαδόπουλος Ανέστης Επιμ. Α΄ – Επιστημ. Υπεύθυνος
Παπαδόπουλος Βασίλειος Επιμ. Β΄
Αθανασιάδης Αθανάσιος Επικουρ.Επιμελητής
Αλεξανδρίδης Δημήτριος Επικουρ.Επιμελητής
Ειδικευόμενοι
Πορφύρης Ορέστης Επιμ. Α΄
Νικολακάκος Φίλιππος Επιμ. Β΄
Γαβριήλ Ιωάννης Δ/ντής ΕΣΥ
Γαλανός Ιωάννης Επιμ. Β’
Σπηλιόπουλος Κων/νος Επικουρ.Επιμελητής
Καρυώτης Ιωάννης Επιμ. Α’ – Επιστημ. Υπεύθυνος
Κραββαρίτης Ιωάννης Επιμ. Β’
Βαϊόπουλος Χρήστος Επικουρ.Επιμελητής
Κοκκινάκος Χαράλαμπος Δ/ντής ΕΣΥ
Στασινόπουλος Κων/νος Επιμ. Β’
Δημάκης Γεώργιος Επιμ. Β’
Οικονόμου  Κων/νος Δ/ντής ΕΣΥ
Κωτακίδης Γεώργιος Δ/ντής – Συντονιστής
Μαραντίδης Κοσμάς Επιμ. Α΄
Αναγνώστου Δημήτριος Δ/ντής ΕΣΥ
Νταχάνης Στέφανος Δ/ντής ΕΣΥ
Ζαβραδινός Δημήτριος Επιμ. Β’
Λαζαράτος Ανδρέας Επικουρ.Επιμελητής
Σιάτος Δημήτριος Επικουρ.Επιμελητής
Καζούλης Σάββας Δ/ντής
Χρυσανθακόπουλος Γεώργιος Eπιμ. Α΄
Πετράκη Ειρήνη Επιμ. Α’
Βαρουξάκης Εμμανουήλ Επιμ. Β’
Λωνής Μάριος Επιμ. Β’
Χατζηδάκης Γεώργιος Επικουρ.Επιμελητής
 
Ειδικευόμενοι
Λαμπουσάκης Εμμανουήλ (σε παράταση)
Μωραΐτης Σωτήριος (σε παράταση)

Βασιλάκης Παναγιώτης Επιμ. Α΄ (Επιστημ. Υπεύθυνος)
Λαψίδης Νικόλαος Επικουρ.Επιμελητής