ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – Συντονιστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντώνιος Στεφανίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Ζουπάνος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αναστάσιος Καρατζάς
ΜΕΛΗ Γρηγόριος Κουσίδης

Παναγιώτης Μήτσος

Σωτήριος Μπόγρης

Βασίλειος Σημαιοφορίδης