ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ – Συντονιστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παναγιώτης Μήτσος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Ζουπάνος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αναστάσιος Καρατζάς
ΜΕΛΗ Σωτήριος Μπόγρης

Άννα Παπακωνσταντίνου

Βασίλειος Σημαιοφορίδης

Βασίλειος Τατάνης