Η ημερομηνία διεξαγωγής του Μαθήματος, με την ίδια θεματολογία, μεταφέρθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθεί ως webinar

 

Θα πραγματοποιηθεί ως Webinar μέσω του www.huanet.tv

Δείτε οδηγίες εισόδου εδώ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Συντονιστής: Ι.Βακαλόπουλος

Ομιλητές:

 • Συστροφή όρχεως: Φώτιος Δημητριάδης (20’)
 • Πριαπισμός: Αδάμ Ζαρκαδούλιας (20’)
 • Οξεία απόφραξη ουροποιητικού: Δημήτριος Μέμμος (20’)
 • Κακώσεις ουροποιογεννητικού: Αναστάσιος Χριστακάκης (20’)
 • Βαριά αιματουρία: Ιωάννης Τσιριόπουλος (20’)

Θα πραγματοποιηθεί ως Webinar μέσω του www.huanet.tv

Δείτε οδηγίες εισόδου εδώ

Καρκίνος Προστάτη. Ανασκόπηση των «Evidence Based» δεδομένων σε επίκαιρα ερωτήματα που αφορούν την διάγνωση και θεραπεία του.

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Συντονιστής : Α. Γρηγοράκης

Ομιλητές : Α. Γρηγοράκης , Ι. Ξωξάκος , Χ. Κυπραίος

Θα πραγματοποιηθεί ως Webinar μέσω του www.huanet.tv

Δείτε οδηγίες εισόδου εδώ

Νεώτερες Εξελίξεις στην Ουρολογία

Συντονιστής: Ε. Λιάτσικος

  • Νεώτερες εξελίξεις στην Ενδοουρολογία: Π. Καλληδώνης (20’)
  • Νεώτερες εξελίξεις στη λαπαροσκοπική & ρομποτική χειρουργική: Ι. Κυριαζής (20’)
  • Νεώτερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του ουροθηλιακού καρκίνου στο ανώτερο ουροποιητικό: Π. Καλληδώνης (20’)
  • Νεώτερες εξελίξεις στη χειρουργική αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη: Ι. Κυριαζής (20’)
  • Συζήτηση με το ακροατήριο (20’)

Θα πραγματοποιηθεί ως Webinar μέσω του www.huanet.tv

Δείτε οδηγίες εισόδου εδώ