ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2024

Τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της EOE επανέρχονται στη φυσική τους μορφή και θα φιλοξενούνται κάθε 3η Τετάρτη του μήνα στην αίθουσα Σεμιναρίων της Εταιρείας.  Η διαδικτυακή αναμετάδοση θα συνεχιστεί, ενώ παράλληλα, τα Μαθήματα θα βιντεοσκοπούνται και θα είναι διαθέσιμα την επόμενη ημέρα στην ψηφιακή πλατφόρμα HUATV, με χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Από φέτος θεσπίζονται κίνητρα συμμετοχής/παρακολούθησης για τους Ειδικευόμενους Ουρολόγους, όπως:
-Προτεραιότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις της ΕΟΕ με περιορισμένες θέσεις (πχ Fusion biopsy courses, Lap courses, e-BLUS courses),
-Στήριξη συμμετοχής (μετά από κλήρωση) σε επιστημονικές εκδηλώσεις ουρολογικού ενδιαφέροντος (εγγραφή ή/και διαμονή),
-Εγγραφή στην on line εξέταση EBU in-service-assessment.
Για τις/τους ειδικευόμενες/ους εντός Αττικής, θα τηρηθεί παρουσιολόγιο. Για τις/τους ειδικευόμενες/ους εκτός Αττικής, θα προσμετράται ως “παρουσιολόγιο», ο χρόνος της live διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του HUATV. 

Ευχαριστούμε την εταιρεία ΜΕΓΑ ΑΕ για την ευγενική υποστήριξη στο ετήσιο Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της ΕΟΕ

elEL