ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2024

Ανδρολογια 
Οργάνωση: Τμήμα Ανδρολογίας

Σύντομα θα αναρτηθεί το αναλυτικό πρόγραμμα

Καρκινος Νεφρου 
Οργάνωση: Τμήμα Ογκολογίας

Σύντομα θα αναρτηθεί το αναλυτικό πρόγραμμα

Λειτουργική Ουρολογία
Οργάνωση: Τμήμα ΟΝΟΓΟ

Σύντομα θα αναρτηθεί το αναλυτικό πρόγραμμα

Αντιμετώπιση στενωμάτων ουρήθρας – ουρητήρα 
Επιμέλεια & Συντονισμός: κ. Ιωάννης Αδαμάκης

Οργάνωση: Τμήμα Ενδοουρολογίας – Λαπαροσκοπικής Χ/Κ

Σύντομα θα αναρτηθεί το αναλυτικό πρόγραμμα

Ενδοουρολογιά

Οργάνωση: Τμήμα Ενδοουρολογίας – Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

Σύντομα θα αναρτηθεί το αναλυτικό πρόγραμμα

Παιδοουρολογια 
Οργάνωση: Τμήμα Παιδοουρολογίας

Σύντομα θα αναρτηθεί το αναλυτικό πρόγραμμα

Καρκίνος Προστατη
Οργάνωση: Τμήμα Ογκολογίας

Σύντομα θα αναρτηθεί το αναλυτικό πρόγραμμα