ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022

Θα πραγματοποιηθεί ως Webinar μέσω του www.huanet.tv, 

 

Δείτε οδηγίες εισόδου εδώ

Θα πραγματοποιηθεί ως Webinar μέσω του www.huanet.tv, 

 

Δείτε οδηγίες εισόδου εδώ

ΘΕΜΑ : ΛΙΘΙΑΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γιαννακόπουλος Σ. – Καλληδώνης Π.

19:00-19:45 ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Διάγνωση γενετικών μορφών λιθίασης: Πότε και Πώς; 15΄

Μπερδεμπές Μ.

Πρωτοπαθής Υπεροξαλουρία: Γενετική και Θεραπεία 15΄

Μήτσος Π.

Λιθίαση Κυστίνης: Γενετική και Θεραπεία 15΄

Ξωξάκος Ι.

19:45-20:25 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ

Είναι αναγκαίος 20΄

Νομικός Μ.

Δεν χρειάζεται 20΄

Στάϊος Δ.

20:25-21:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Παρουσίαση περιστατικών μεταβολικού ελέγχου 20΄

Σκολαρίκος Α.

Θα πραγματοποιηθεί ως Webinar μέσω του www.huanet.tv, 

 

Δείτε οδηγίες εισόδου εδώ

ΘΕΜΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Στεφανίδης Α.

19:00-20:00     ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Κυστεοουρητηρική Παλινδρόμηση / Δυσλειτουργία κύστης 20΄

Κουσίδης Γ.

Σύνδρομο ΠΟΣ, Μεγαουρητήρας, Υποσπαδίας 20΄

Μπόγρης Σ.

Βαλβίδες ουρήθρας/Νευρογενής κύστη 20΄

Καρατζάς Α.

20:00-21:00     ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

Εξωσωματική Νεφρολιθοτριψία 20΄

Χαιρέτης Ι.

Ουρητηροσκόπηση 20΄

Μπαφαλούκας N.

Διαδερμική νεφρολιθοτριψία 20΄

Γιαννακόπουλος Σ.

Θα πραγματοποιηθεί ως Webinar μέσω του www.huanet.tv, 

 

Δείτε οδηγίες εισόδου εδώ

ΘΕΜΑ: ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – ΝΕΦΡΟΣ/ΚΥΣΤΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λιάτσικος Ε. – Σκολαρίκος Α.

ΝΕΦΡΟΣ – ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟ

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ / ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ

Επινεφριδεκτομή 15΄

Καλογερόπουλος Θ.

Πυελοπλαστική 15΄

Καλληδώνης Π.

Ριζική Νεφρεκτομή 15΄

Μιχαλάκης Α.

Μερική Νεφρεκτομή 15΄

Καραβιτάκης Μ.

O ρόλος της επικουρικής θεραπείας στο νεφροκυτταρικό καρκίνο 15΄

Λιόντος Μ.

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ – ΕΚΤΡΟΠΗ ΟΥΡΩΝ

Λαπαροσκοπική προσπέλαση 20΄

Φραγκιάδης Ε.

Ρομποτική προσπέλαση 20΄

Μυγδάλης Β.

Αντιμετώπιση επιπλοκών 20΄

Μουλαβασίλης Ν.

Θα πραγματοποιηθεί ως Webinar μέσω του www.huanet.tv, 

 

Δείτε οδηγίες εισόδου εδώ

ΘΕΜΑ: ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Βαρκαράκης Ι. – Φεράκης Ν.

Χειρουργική αντιμετώπιση της ακράτειας μετά από ριζική προστατεκτομή 20΄

Μητσογιάννης Η.

Ριζική προστατεκτομή σε μεταστατικό καρκίνο 20΄

Κοριτσιάδης Γ.

Πως επιλέγουμε την θεραπεία σε μεταστατικό ευνουχοευαίσθητο καρκίνο προστάτη (Μ+HSPC); 20΄

Τζελβές Λ.

Αντιμετώπιση λεμφαδενικής και μεταστατικής εστίας σε ευνουχοάντοχο καρκίνο προστάτη 20΄

Αθανασόπουλος Γ.

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ:Πότε πρέπει να στέλνουμε τον ασθενή με προχωρημένη νόσο στον Ογκολόγο;

ΠΡΩΙΜΑ 20΄

Σουντουλίδης Π.

ΟΨΙΜΑ 20΄

Γρηγοράκης Α.

Θα πραγματοποιηθεί ως Webinar μέσω του www.huanet.tv, 

 

Δείτε οδηγίες εισόδου εδώ

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μητρόπουλος Δ. – Αλιβιζάτος Γ.

19:00-20:00 Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

Ιδέα 15΄

Γκράβας Σ.

Υλικό και μέθοδος 15΄

Κωστακόπουλος Ν.

Αποτελέσματα 15΄

Χατζηκράχτης Ν.

Συζήτηση / Συμπεράσματα 15΄

Μαμουλάκης Χ.

19:00-20:00 Στατιστική

Ποια μέθοδο ανάλυσης των δεδομένων να διαλέξω για να απαντήσω το

ερώτημά μου 20΄

Μητρόπουλος Δ.

Πως σχεδιάζω και ολοκληρώνω μια Τυχαιοποιημένη μελέτη (RCT) 20΄

Μουρμούρης Π.

Πως πραγματοποιώ μια συστηματική ανασκόπηση και μια μετανάλυση (SR/MA)    20΄

Τζελβές Λ.

Θα πραγματοποιηθεί ως Webinar μέσω του www.huanet.tv, 

 

Δείτε οδηγίες εισόδου εδώ

ΘΕΜΑ: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Στραβοδήμος Κ. – Αναστασίου Ι.

19:00-20:00 Μέρος 1ο – Νέες Τεχνολογίες   

ΚΥΠ (Rezum/Urolift) 15΄

Κυριάκου Γ.

En-block TURBT 15΄

Νικολόπουλος Π

NBI /SPECTRA σε TCC 15΄

Πλουμίδης Α.

Th-Laser σε λιθίαση 15΄

Φεράκης Ν.

19:00-20:00  Μέρος 2ο – Νέες Τεχνολογίες

Fusion βιοψία προστάτη 20΄

Καλογερόπουλος Θ.

Νέα ρομποτικά συστήματα 20΄

Κυριαζής Ι.

Ιερή Νευροτροποποίηση 20΄

Μητσογιάννης Η.

Θα πραγματοποιηθεί ως Webinar μέσω του www.huanet.tv, 

 

Δείτε οδηγίες εισόδου εδώ

Μάθημα Ουρολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδας

Θα πραγματοποιηθεί ως Webinar μέσω του www.huanet.tv, 

 

Δείτε οδηγίες εισόδου εδώ

Μάθημα Κυπριακής Ουρολογικής Εταιρείας